Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hưng Chiến (2015 – 2020)

Thứ tư - 11/07/2018 08:34 69 0
Ngày 20/6/2018 Đảng ủy phường Hưng Chiến tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2015 -2020) đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Hưng Chiến lần thứ II, sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Chỉ thị 05; về dự có Đồng chí Lê Việt Hùng - PBT Thường trực Thị ủy; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên Giáo, Ban Dân vận, Ban CHQS thị xã cùng 270 Đảng viên đang sinh hoạt tại 18 chi bộ trực thuộc.
DH HC
Đ/c Lê Việt Hùng – PBT. Thường trực Thị ủy trao bằng khen của Tỉnh ủy cho Chi bộ trường THCS An Lộc đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đảng nhiệm kỳ  2015 - 2020

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn, các văn bản cấp trên và của phường đến các chi bộ và khu phố, ấp kịp thời, đầy đủ. Chỉ đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thường xuyên định hướng công tác chính trị tư tưởng qua đó nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động.
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành đã chỉ đạo kịp thời, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, bám sát chương trình làm việc của nhiệm kỳ để chỉ đạo và điều hành trên các lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 có 21 chỉ tiêu, hiện đã tổ chức thực hiện vượt 04 chỉ tiêu (thu - chi ngân sách; làm đường giao thông; giảm nghèo; giảm số vụ vi phạm về an ninh trật tự và an toàn giao thông). Đạt 13 chỉ tiêu (Giảm tỷ xuất sinh; thu các khoản vận động; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp; tỷ lệ phổ cập trung học cơ sở; giảm tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên; các chỉ tiêu về y tế; tỷ lệ sử dụng điện; các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng; Các hội, đoàn thể đạt vững mạnh; phát triển hội ở khu dân cư; tỷ lệ đảng viên học nghị quyết; Tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ), 3 chỉ tiêu đạt từ 60-90% (xây dựng nhà tình thương, giới thiệu việc làm, kết nạp đảng) và 01 chỉ tiêu không đạt (tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng).
DH HC 2
Ảnh chụp ngã tư nơi giao nhau đường Trần Quang Khải và HCT7, cuối năm 2017 con đường được thảm nhựa người dân 03 KP Hưng Phú, Bình Ninh II, Bình Tây đi lại thuân tiện hơn

Trên Lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội: Thu ngân sách vượt 160,97% nghị quyết; Tổ chức làm được 12.178 mét/24.000 mét đường, đạt 50,74%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu 30% của 24km); giảm 31 hộ nghèo, hiện còn 72 hộ đạt 30%, vượt chỉ tiêu nghị quyết (chỉ tiêu giảm 10-15% hộ nghèo hàng năm); Tỷ suất sinh hiện còn 12,1%o đạt chỉ tiêu Nghị quyết (giảm tỷ suất sinh 4%0); Chi ngân sách hàng năm đạt 100%, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 đạt 50%; Thu thuế - pháp lệnh đạt 100%; Xây dựng được 18 căn nhà tình thương, đạt 90% nghị quyết (chỉ tiêu 20 căn); Giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho 940 lao động đạt 62,7% chỉ tiêu nghị quyết (chỉ tiêu 1500 lao động); Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt trên 98%, đạt nghị quyết (chỉ tiêu trên 98%); Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,9% đạt chỉ tiêu nghị quyết; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt 100% Nghị quyết; Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98%.
Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tập trung thực hiện, hướng về cơ sở, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, công  tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm duy trì. Hàng năm, tỷ lệ gia hộ đình văn hóa đạt trên 98%, khu dân cư văn hóa đạt trên 85%.
Công tác quốc phòng - an ninh được Ban chấp hành Đảng bộ đặc biệt quan tâm chú trọng, từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy đã ban hành 06 Nghị quyết về đảm bảo tình hình an ninh trật tự và về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng hàng năm. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng hàng năm.
DH HC 3
Trường MN Hưng Chiến đang trong giai đoạn thi công hoàn thành, trường sẽ đi vào sử dụng từ năm học 2018 - 2019

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật luôn được tăng cường, không để xảy ra phạm tội có tổ chức, cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực. Vi phạm trật tự an toàn xã hội được kiềm giảm so với nửa nhiệm kỳ trước đạt chỉ tiêu nghị quyết (giảm từ 3-5% số vụ vi phạm), cụ thể: Phạm pháp hình sự xảy ra 72 vụ (giảm 07 vụ so với nửa nhiệm kỳ trước) giảm 8,87%; Tai nạn giao thông xảy ra 04 vụ (giảm 05 vụ so với nửa nhiệm kỳ trước) giảm 55,6%.
Đảng ủy chú trọng việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiên quyết khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên. Nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Tích cực đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, quan liêu, thiếu trách nhiệm trong công việc, xây dựng sự đoàn kết dân chủ trong Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng. Hàng năm, Đảng ủy chỉ đạo tổ chức tốt công tác kiểm điểm và bình xét đảng viên cuối năm. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 85%, không có tổ chức Đảng yếu kém. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đạt tỷ lệ 85% trở lên.  Kết nạp 17 đảng viên đạt 85% Nghị quyết. Nâng tổng số Đảng viên  lên 270 Đảng viên, sinh hoạt tại 18 Chi bộ trực thuộc. Số Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú là trên 530 Đảng viên.
Công tác dân vận được chú trọng và đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua được phát động rộng khắp, có sự phối hợp giữa các ngành, đơn vị. Chỉ đạo Mặt trận và các hội, đoàn thể triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phát động hiệu quả các phong trào trên địa bàn. Kết quả xếp loại hàng năm Khối vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường đều đạt xuất sắc và vững mạnh đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Chỉ tiêu các Hội, đoàn thể đều có tổ chức chi tổ hội ở khu dân cư đạt 100%.
Trong hội nghị, Đảng ủy và UBND phường Hưng Chiến đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến việc thực hiện Nghị Quyết như: tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hiện còn 9,74% cao hơn so với nghị quyết đề ra là 8,5%, công tác giảm nghèo còn khó khăn vì thiếu mô hình đem lại hiệu quả kinh tế.
Tại hội nghị, PBT Thường trực Thị ủy Lê Việt Hùng biểu dương trước sự phát triển vượt bậc của phường trong 2 năm rưỡi qua. Đồng chí mong muốn Đảng bộ và UBND phường Hưng Chiến tiếp tục duy trì tốc độ phát triển như hiện nay và hơn thế nữa; Đảng bộ và UBND phường Hưng Chiến phải thống nhất từ ý chí cho đến hành động, muốn được sự thống nhất chúng ta phải có nghị quyết, phải có phong trào thi đua, từ phong trào thi đua nhỏ khu phố, ấp cho đến phong trào thi đua lớn toàn Đảng bộ. Đóng góp cho phần xây dựng nghị quyết 2 năm rưỡi cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020 PBT Thường trực Thị ủy lưu ý: Những chỉ tiêu nào cần tăng và có khả năng tăng cần mạnh dạn đề cao hơn nữa để thực hiện; Đơn cử năm 2016 thu ngân sách đạt 140% chỉ tiêu thị xã giao năm 2017 đạt 200%, năm 2018 cần mạnh dạn đề cao hơn nữa so với mức đã đạt được năm 2017 để cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện. Riêng những chỉ tiêu đề ra biết chắc chắn là đạt, không cần cố gắng thì không nên đề ra làm gì. Đã nửa nhiệm kỳ, có những chỉ tiêu đã đạt theo nghị quyết ta nên đề ra cao hơn để tiếp tục phấn đấu./.
Văn Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây